Translate

четвртак, 10. септембар 2015.

Београд бели на води и лебу белом... или- vox populi

нови прилози за ТРИНАЕСТУ књигу "ЦЈЕЛОМУДРИЈА"
______________________________

dss
Уговор о изградњи „Београда на води“, потписан између Владе Србије и компаније „Игл хилс“ из Уједињених арапских емирата, још увек је тајан, али штуре информације о његовој садржини отварају бројна питања о економској оправданости пројекта.
Једно од њих је ко је и на основу којих параметара утврдио да је вредност издавања у закуп на 99 година 177 хектара грађевинског земљишта у срцу Београда макар приближно једнака очекиваном приходу по основу мањинског власништва од 32 одсто у заједничкој арапско-српској компанији „Београд на води“, када чињенице говоре сасвим другачије и указују да се ради о великој пљачки државне имовине, смишљеној у самом врху власти.
Просторним планом подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“, који је уредбом донела Влада Србије, је утврђено да је укупна очекивана добит инвеститора 672 милиона евра. По тој рачуници, коју је Влада прихватила, Србија може да очекује да би јој као мањинском власнику припало 32 одсто, односно 215 милиона евра. Све то само уколико се целокупна инвестиција у потпуности реализује, целокупан стамбени и пословни простор прода и добит реално искаже, што је не само неизвесно, већ потпуно нереално.
Уговором са арапском компанијом „Игл хилс“ Влада Србије јој је издала у бесплатан закуп на 99 година, практично предала у власништво, 177 хектара грађевинског земљишта, а за узврат може да се нада приходу који, зависно од степена и динамике реализације пројекта и остварене добити, може да се креће од 0 до највише 1.130.000 евра по једном хектару. Истовремено, по подацима Пореске управе, просечна тржишна цена једног хектара грађевинског земљишта на општини Савски венац је, преко 6 милиона евра. На локацији „Београда на води“ та цена је значајно већа. Укупна разлика између тржишне вредности земљишта и очекиване добити је најмање 860 милиона евра.
Влада Србије и Град Београд су закључили штетан уговор којим се државна имовина вредна најмање 1,1 милијарде евра бесплатно уступа арапском инвеститору, давањем у закуп на 99 година без накнаде, уз очекивање добити која није гарантована, чија је висина неизвесна и може да се креће у распону од 0 евра до највише 215 милиона.
Влада Србије је у образложењу лекс специјалиса за “Београд на води“ навела неистинит податак да ће трошкови припремних радова, изградње инфраструктуре и експропријације да износе 300 милиона евра, иако је сама Просторним планом, који је уредбом донела 31. децембра 2014. године, утврдила да ће они да износе 790 милиона евра.
У истом образложењу закона стоји да ће по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта од инвеститора да се наплатити 337 милиона евра, иако по важећим тарифама за екстра зону у Београду укупна накнада за милион квадратних метара стамбеног и 750 хиљада пословног простора износи око 800 милиона евра.
Инвеститору се тако, само по овом основу унапред поклања више од 450 милиона евра.
Потпуно је јасно да пројекат „Београда на води“ није од „посебног значаја за Републику Србију и Град Београд“, како се неуставним лекс специјалисом утврђује, већ је од посебног значаја за појединце који су смислили ову велику пљачку државне имовине.

Нема коментара:

Постави коментар