Translate

недеља, 29. октобар 2023.

Из нових књига српских песника

Стојан БОГДАНОВИЋ Све Крајина до Крајине, па Украјина


***

Корону сам испратио,
али убиће ме Украјина.
Њу не могу да преболим
Нити могу да заспим.
Корону је разбио рат у Украјини.


1.3.22.

 

 

Ако желиш мир,
Кад кренеш поред Нишаве
Искључи мобилни.

5.3.22.***

Борим се,
Русија и Украјина
Никако ми из главе не излазе,
Не могу да их оставим саме,
Поубијаће се.

31.3.22. 

 

ЕВРОПСКА ПАПАЗЈАНИЈА

Видим да се кува
на све стране,
па и у Београду,
гладни посматрају са стране,
чекају свој тренутак.
У Украјини је грозно,
Европљани су дошли у Кијев
да се сликају са мртвима,
лепо су обучени за ту прилику,
потпаљују.
Не видех
да ли су коме запалили свећу,
обећали су свима оружје
а хлеб и лекове нико да спомене.
Јутрос не могу никако да изађем из свог сна.
Европа је далеко,
зато се и не види,
а шта су слепци видели
то само они знају.
Европска папазјанија
начисто је прокисла,
а то се не куса
наште срца.

9.4.22.

 

 

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-1
БОГДАНОВИЋ, Стојан М., 1944-
Све Крајина до Крајине, па Украјина / Стојан
Богдановић. - Ниш : Ревнитељ, 2023 (Ниш : Наиспринт).
- 45 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Сига / [Ревнитељ])
Тираж 500. - Биографска белешка: стр. 41-43.
ISBN 978-86-89093-72-8
COBISS.SR-ID 128199689